Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς

Δόξα...Αναστάσεως Ημέρα...mp3 (4 MB)     ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μεγάλη απήχηση είχε στους Βελλαϊτες αλλά και στους φίλους της Βυζαντινής Μουσικής η παρουσίαση σε δύο CD  ΄Υμνων της Εκκλησίας μας, αφιερωμένους στην Παναγία τη Βελλαϊτισσα.

Εμπνευστής και χορηγός αυτής της πρωτοβουλίας ο Σχολάρχης κ.Λευτέρης Γείτονας.

Πρωτοψάλτες-Χοράρχες οι Βελλαϊτες:  Χαρίλαος Καρράς και Νικόλαος Καραβίδας.

Εκδότες των CD:  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς.

                                ΄Ενωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

                                                                               

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

                                                        

          CD 1          Χοράρχης :  ΧαρίλαοςΚαρράς              

                             Αξιον εστίν.mp3 (2 MB)
   Εν τη γεννήσει.mp3 (2,1 MB)
   Η γέννησίς Σου Θεοτόκε....mp3 (2,8 MB)
   Ανοίξω το στόμα μου...wma (6,1 MB)
  Αγνή Παρθένε..,.wma (3,7 MB)

  

      CD 2              Χοράρχης: Νικόλαος Καραβίδας             

     Τον πανεύφημον μάρτυν.mp3 (1,4 MB)                                                                             

    Πάσα πνοή.mp3 (693,4 kB)

    Αινείτε....mp3 (1,5 MB)                          
    Κύριε εκέκραξα....wma (1 MB)
    Κατευθυνθήτω....wma (727,1 kB)                          

                   

 Aποσπάσματα Βυζαντινής Μουσικής από τα δύο CD των Συλλόγων μας.

Αναζήτηση στο Σάιτ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα: Πανελ.Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Σχεδίαση: Ζουρελίδης Συμεών. Επιμέλεια : Οικονόμου Παύλος

Υλοποιήθηκε από Webnode