Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς

                                                               ΠΑ.Σ.Α.Ι.Β.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ  ΒΕΛΛΑΣ

                                      ------------------   --------------------        ------------------------

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποφοίτων του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό,

 "να διατηρεί σε διαρκή επαφή τους αποφοίτους του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων....Να παρέ-χει κάθε μορφή υποστήριξης στα μέλη του....να συμβάλλει στην επιτυχία του έργου της Σχολής και να ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του (άρθρο 2 του Καταστατικού).

Τα μέλη του διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

Τακτικά μέλη είναι όλοι οι απόφοιτοι του Ιεροδιδασκαλείο, οι καθηγητές  και το προσωπικό  του Ιεροδιδασκα-λείου, οι σύζυγοι και τα παιδιά αυτών.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που συνδέονται με τη Βελλά και πρόσφεραν  αξιόλογη υπηρεσία στη Σχολή ή στο Σύνδεσμο.

 Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για δύο χρόνια. ΄Οργανα του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

Πόροι του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των Μελών του.

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς

  Φούσας Προκόπιος                  από.............μέχρι.........

  Τσακογιάννης                             από.............μέχρι..........

  Παπαδόπουλος Κλέανδρος   από.............μέχρι σήμερα

 

 

  Η σελίδα δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα.

Αναζήτηση στο Σάιτ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα: Πανελ.Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Σχεδίαση: Ζουρελίδης Συμεών. Επιμέλεια : Οικονόμου Παύλος

Υλοποιήθηκε από Webnode