Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Βελλαϊτες,αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα , Μαϊο 2010,  ο Σύνδεσμός μας  έχει τη δική του Ιστοσελίδα. ΄Ενα παράθυρο επικοινωνίας στον απέραντο κόσμο της τεχνολογίας και της γνώσης. Mια ζωογόνο πηγή γνώσης και πληροφόρησης.

Φιλοδοξεί να αναδείξει την προσφορά της Βελλάς  στην Εκκλησία και στην πατρίδα μας, να μας    φέρει όλους πιο κοντά, να ενδυναμώσει ό,τι μας ενώνει, να μας ενημερώνει για τη Βελλά και τους Bελλαϊτες.

Στην προσπάθειά μας αυτή θέλουμε και η δική σας βοήθεια με προτάσεις, παρατηρήσεις, σκέψεις ,απόψεις και φωτογραφικό υλικό. 

                               Σας περιμένουμε όλους.

                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

 Η Ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε το Μάιο του 2010. Ανήκει αποκλειστικά στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των Αποφοίτων του   Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς που έχει έδρα την Αθήνα.Τη σχεδίαση έκανε ο Δ/ντής του 17ο Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Συμεών Ζουρελίδης και την ενημέρωση έχει αναλάβει ο Οικονόμου Παύλος  τ. Προϊστάμενος Π.Ε. Τεχνική υποστήριξη: Συμεών Ζουρελίδης. Η σχεδίαση, η τεχνική υποστήριξη και η ενημέρωση είναι προσφορά των ανωτέρω.

  

 Συμεών Ζουρελίδης                                                                                                                      Παύλος Οικ0νόμου 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τσούκας Γεώργιος        - Αθήνα

Γιούργας Σωτήρης       -  Αθήνα

Μπαλάφας Σωκράτης -  Ιωάννινα

Βλέτσας Γεώργιος       -  Θεσ/νίκη

Tίκας Χρήστος             -  Αρτεσιανό Καρδίτσας

 

 

Αναζήτηση στο Σάιτ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα: Πανελ.Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Σχεδίαση: Ζουρελίδης Συμεών. Επιμέλεια : Οικονόμου Παύλος

Υλοποιήθηκε από Webnode