Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς

ΑΡΘΡΑ

΄Αρθρα του Γεωργίου Τσούκα, Βελλαϊτη Εκπαιδευτικού.

Το χρέος των Ονείρων μας... 

Βελλαϊτικη Ανάμνηση

Βελλαϊτικο Αντάμωμα

Θεόδωρος Γεωργούλης

Ζηνοβία Παπαδοπούλου 

Μπαρμπα  Ντάρας

Νικηφόρος  Κάτσενος 

 Μανώλης Ριζόπουλος

Μητροπολίτης Μάξιμος

 

΄Αρθρα :

1. Στο Βελλαϊτη  Δάσκαλοάρθρο του Αντώνη Παυλίδη,Σχολικού Συμβούλου Π.Ε.

2. Κάτι σαν όνειρο κάτι σαν  παραμύθι, άρθρο του Παύλου Οικονόμου,Βελλαϊτη δασκάλου

3.Θεόδωρος Γεωργούλης    άρθρο του Παύλου Οικονόμου,Βελλαϊτη δασκάλου 

4.Αγία Παρασκευή,η ζωή και το έργο της  άρθρο του Βασίλη οικονόμου,Βελλαϊτη δασκάλου

       

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  Βασιλείου Σφυρόερα, Καθ.  Βελλάς και Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αναζήτηση στο Σάιτ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα: Πανελ.Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Σχεδίαση: Ζουρελίδης Συμεών. Επιμέλεια : Οικονόμου Παύλος

Υλοποιήθηκε από Webnode